Kessler_21-22

                                             

3_PNG

Условия пред.заказа (скидка - 20%):

1). Срок сдачи пред.заказа - до 30.03.2021г.

2). Срок пред. оплаты (20%) - до 31.03.2021г.

3). Срок поставки заказа: 15.10 - 30.11.2021г.

4). Оплата по курсу Eur ЦБ РФ на дату платежа +3%